divendres, 6 de juny de 2008

Air Berlín

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2884866http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/airberlin.pdf

Certament, les paraules de Joachim Hunold, director d'Air Berlín, són indignants, per la prepotència amb què han estat escrites. I també per l'enorme ignorància cap a la realitat de Catalunya que mostren, i per la nul·la sensibilitat cap a la diversitat lingüística i humana d'Europa.

Em sap especialment greu que vinguin d'un alemany, del ciutadà d'un poble que ha produït els millors músics de la història, els millors filòsofs de la història, alguns dels millors escriptors i enginyers de la història. D'un poble tanmateix -i sap greu haver-ho de recordar- que ha produït a Europa la massacre més gran que ha conegut mai el continent.

El nazisme no és justificable, però sí que és explicable, com tot fenomen humà. I el nazisme es va produir precisament perquè un poble sencer, l'alemany, es va veure profundament humiliat pel Tractat de Versalles. Va ser l'atac tan cruel a la nació alemanya el que la va fer revoltar d'una manera tan nefasta per a la humanitat.

En un exercici de magnanimitat, i tenint en compte les aportacions impagables que ha fet Alemanya al progrés humà, puc arribar a entendre el fenomen del nazisme, i fins i tot a fer-hi la vista grossa. El que no puc entendre és que uns pobles puguin reaccionar davant dels atacs que els fan cometent holocausts i d'altres haguem sempre de callar. Perquè els catalans també tenim la nostra dignitat: una dignitat que no es basa a envair territoris, sinó a vetllar pel manteniment d'una cultura mil·lenària que, precisament a les Illes, va produir Ramon Llull, un autor que està a la base de bona part de la filosofia alemanya.

El senyor Hunold diu que els mallorquins s'han benefiat molt de la Unió Europea. És cert, probablement, però si hem de baixar l'argumentació a aquests nivells, diré que els alemanys també se n'han beneficiat, perquè poden fer a Mallorca i a Catalunya coses per les quals a casa seva serien ficats immediatament a la presó. Visc a Pineda, una zona turística, i a l'agost no és infreqüent veure vomiteres pels carrers d'alemanys que s'han passat tot el dia cridant, o trobar el jardí ple de condons -com li passava cada any a un amic meu- perquè els alemanys practicaven punteria sobre la seva propietat.

El Govern de les Illes demanava que la megafonia dels avions incorporés també el català. Així és com interpreto jo la carta que va enviar al Sr. Hunold. La inversió que demanava és mínima, i en canvi la satisfacció per a un viatger català, habituat a haver d'amagar sempre el seu amor, podia ser màxima. Ni això no vol concedir el Sr. Hunold, convertit en un Jiménez Losantos germànic.

El lamentabilíssim editorial del Sr. Hunold demostra al meu entendre, una vegada més, el que fa temps que dic: Europa està acabada. És un niu de nacionalismes, un intercanvi constant de retrets, una manca absoluta de respecte de les cultures més fortes -que han estat també les més bèl·liques- sobre les més febles. Cal mirar als Estats Units, d'allí és d'on ens ha de venir tota llum.

Un americà hauria pensat altrament: no sé què cony és el català, però 10 milions de persones per 20 dòlars fan 200 milions de dòlars. El català val la pena.

Traducció a l'alemany, que serà enviada als responsables d'Air Berlin:

Die Worten von Joachim Hunold, Präsidenten der Luftfahrtgesellschaft Air Berlin, sind sicher empörend, wegen dem Vorherrschen, mit dem sie geschrieben wurden und deswegen, weil sie keine Empfindligkeit zur sprachlichen und menschlichen Vielfalt zeigen.

Es tut mir besonders leid, dass sie von einem Deutschen geschrieben wurden, dem Bürger des Volkes, das die besten Komponisten, die besten Philosophen, einige der besten Schreiber und Ingenieure der Geschichte hervorgebracht hat. Ein Volk, aber –und ich mag nicht, dass ich das sagen muss- der auch in Europa das grösste Massaker ihrer Geschiche verursacht hat.

Der Nazismus kann nicht gerechtfertigt werden, ist aber doch erklärbar. Der Nazismus fand deswegen statt, weil ein ganzes Volk, das deutsche, sich im Versailles-Vertrag erniedrigt fühlte. Es war dieser grosser Angriff an die deutsche Nation was sie empörte, auf dieser so negativen Weise für die Menschlichkeit.

Wenn ich grossherzig bin, und an die unzahlbaren Beiträge Deutschlands an den menschlichen Fortschritt denke, kann ich die Entstehung des Nazismus verstehen, und eben ihn wegsehen. Was ich aber nicht verstehen kann ist, dass einige Völker gegen die Angriffe reagieren können, und selbst Menschenvernichtungen machen, während die anderen immer schweigen müssen. Die Katalaner haben auch ihre Würde: diese Würde basiert sich nicht darin, Länder anzugreiffen, sondern darin, auf eine tausendjährige Kultur aufzupassen. Diese Kultur hat eben auf Mallorca den grossen Philosophen Ramon Llull gebracht, der auf der Base unzahlbarer deutschen Philosophen liegt.

Herr Hunold sagt, die Mallorkiner haben von der Europäischen Union viele Wohltate genommen. Richtig. Aber, wenn wir auf dieser Ebene argumentieren müssen, dann haben auch die Deutschen vieles davon profitiert, denn sie in Katalonien und Mallorca auf einer Weise sich benehmen dürfen, die sie in Deuschland sofort ans Gefängnis bringen würde. Ich lebe in Pineda, in einer turistischen Gegend. Da kommt im August ziemlich oft vor, allerlei Erbrechen auf der Strasse zu sehen, von Deutschen, die den ganzen Tag geschrien haben. Oder auf dem Garten Kondome zu finden, wie es einem Freund von mir passierte, da die Deutschen darin erschiessten.

Die Regierung der Balearen bettete um eine Megaphonie auf Katalanisch in den Flugzeugen. So interpretiere ich den Brief, der Herrn Hunold geschickt wurde. Die Investierung dafür war minimal, die Befriedingung für einen katalanischen Reiser aber wahrscheinlich maximal, da er die Liebe für seine Nation immer verhellen muss. Nicht einmal das will der Herr Hunold gewähren, der germanische Jiménez Losantos.

In seinem bedauerlichen Artikel zeigt noch einmal Herr Hunold, was ich zeit langem behaupte: Europa ist tot. Europa ist ein Nest von Nationalismen, ein ständiger Auschtausch von Vorwürfen, ein absoluter Mangel an Respekt der kräftigeren zu den schwächeren Kulturen –die kräftigen, die auch die meist kriegerisch waren. Wir müssen auf die USA blicken: daher kann uns das Licht kommen.

Ein Amerikaner hätte sicher gedacht: ich weiss nicht, um Gottes willen, was Katalanisch ist, aber das wird von 10 Millionen Leute gesprochen, per 20 $, das macht 200 Millionen $. Das Katalanische lohnt sich.
(El vídeo, penjat al Youtube, correspon a un hotel a 500 metres de casa meva)

3 comentaris:

Anònim ha dit...

¡Viva Air Berlin!

Anònim ha dit...

Ara quye ha guanyat el merdós de Puigcercós és ben capaç de passejar-se amb Air Berlin per a "acostar diferències". AH AH AH!

Anònim ha dit...

Paga la pena enllaçar-ho:
http://www.cercleestudissobiranistes.cat/